MENAS PRIKLAUSO LIAUDŽIAI. http://photo.day.lt/

Kasdien po nuotrauką...

Saulėlydis Ventspilyje

|2006-09-01|

[12 
 
Vaikai žaidžia iki saulėlydžio

Vaikai žaidžia iki saulėlydžio

Čiuožykla jau tuščia

Čiuožykla jau tuščia

Saulė leidžias

Saulė leidžias

Pakutena vandenį

Pakutena vandenį

Nuspalvina dangų

Nuspalvina dangų

Švelnus rasvumas

Švelnus rasvumas

Kažkur skuba laivai

Kažkur skuba laivai

Sužimba švyturiai

Sužimba švyturiai

Karvė irgi snūduriuoja

Karvė irgi snūduriuoja

Paskutiniai saulės atspindžiai

Paskutiniai saulės atspindžiai

 
[12