MENAS PRIKLAUSO LIAUDŽIAI. http://photo.day.lt/

Kasdien po nuotrauką...

Ugniaspalvės auguonėlės «

Pro rugius visur liepsnojas,
Lyg išklydę rojaus vėlės
Ugniaspalvės aguonėlės...
Visas kraštas - vienos gėlės!
Ar čia žemė, ar čia rojus?-
Ugniaspalvės aguonėlės
Tik liepsnojas, tik liepsnojas...

photo.day.lt
Raudonuoja laukai »
 

Ten prie rugių

Ten prie rugių

2005-06-27

 
Pirmyn