MENAS PRIKLAUSO LIAUDŽIAI. http://photo.day.lt/

Kasdien po nuotrauką...

Pavasarinis upokšnis

|2006-05-09|

 
 
Upelis

Upelis

patvino

patvino

bėga

bėga

neša gyvybę

neša gyvybę